Erilaiset alustat

Erilaiset alustat. alustatyö

Digitalisaation myötä verkkoon on syntynyt erilaisia alustoja, eräänlaisia virtuaalisia ”kohtaamispaikkoja”.

Jos alustan kautta tehdään työtä, puhutaan alustatyöstä. Alustatyö on useimmiten lyhytkestoista, työsuorituksia yhdelle tai useammalle taholle. Tavallista alustatyölle on sen virtuaalisuus, työsuorituksen voi tehdä kotona ja välittää alustan kautta ostajalle. Alustatyö on tyypillisesti myös kansainvälistä, suomalaisia alustatyön välittäjiä on vähän.

Alustan omistava yritys määrittelee käyttö- ja sopimusehdot, sekä sen miten voi toimia ja miten maksu työsuorituksesta tapahtuu. Haasteena on usein myös työsuoritusten halpa hinta, sillä työsuorituksista kilpailu voi olla globaalia –  työsuorituksen ostaja voi toimia missä päin maailmaa tahansa, samoin muut työsuorituksen tekijät.

Alustatyö on suomalaisessa yhteiskunnassa yleensä aina yrittäjämäistä työllistymistä ja riippumatta siitä, miten maksun saa, on työsuorituksen tekijä eli maksunsaaja itse velvollinen ilmoittamaan tulonsa verottajalle, sillä ne ovat verotettavaa tuloa.