Liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat

Liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat

Kirjallinen suunnitelma eli liiketoimintasuunnitelma auttaa jäsentelemään liikeideaa. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan muun muassa oma osaaminen, yrityksen tuotteet ja/tai palvelut, miten niitä myydään ja markkinoidaan sekä ketkä ovat asiakkaita. Lisäksi liiketoimintasuun­nitelmassa pohditaan yrityksen toi­mintaympäristöä ja kilpailijoita.

Rahoitus-, kannattavuus- ja myyntilas­kelmat sekä kassavirtalaskelma ovat keskeinen osa liiketoimintasuunnitel­maa. Niiden avulla arvioidaan kannattavuutta sekä investointitar­vetta eli rahamäärää, joka tarvitaan yritystoiminnan aloittamiseen. Hyvin laadittu liiketoimintasuun­nitelma laskelmineen antaa käsityk­sen yrityksen kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Tutustu liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat tallenteisiin: