Opiskelu ja yrittäjyys

Opiskelu ja yrittäjyys

Opiskelijana voi hyödyntää omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita yrittäjyyden maailmassa. Olipa kyse sitten koulutusalaan liittyvästä osaamisesta tai omasta harrastuksesta, yrittäjyys voi olla polku, jota voit lähteä kulkemaan valmistumisesi jälkeen omien vahvuuksiesi ja kiinnostustesi pohjalta – mutta mikään ei estä sinua aloittamasta jo opintojesi aikana.

Yrittäjyyden kokeilemiseen on tarjolla useita erilaisia vaihtoehtoja. Voit pyörittää yritystoimintaa opintojesi ohella tai toimia yrittäjänä kesätöiden sijaan. Vaikka yrittäjyys ei jatkuisikaan valmistumisen jälkeen, saat arvokasta kokemusta, opit tuntemaan omat vahvuutesi paremmin ja luultavasti myös solmit uusia kontakteja ja verkostoja, jotka voivat hyödyttää sinua tulevaisuuden työelämässä.

Työsuhteen ja yrittäjyyden väliset erot eivät aina ole selviä, eikä yksinyrittäjän ja perinteistä työpaikkaa hakevan arjessa välttämättä ole suurta eroa. Molemmilta vaaditaan aktiivisuutta, epävarmuuden sietämistä, oman osaamisen tunnistamista ja kehittämistä, rohkeutta tarttua uusiin tilaisuuksiin, sitkeyttä ja kykyä verkostoitua.

Yhä useammin myös tarjotaan työmahdollisuuksia, joissa ei palkata perinteiseen työsuhteeseen vaan sinulta odotetaan laskuttamista esimerkiksi kevytyrittäjänä. Yrittäjänä toimiessasi olet vastuussa omasta toiminnastasi, etkä yleensä kuulu samanlaisen sosiaaliturvan piiriin kuin työsuhteessa ollessasi. On myös tärkeää huomioida, että ansaitsemasi tulot voivat vaikuttaa opintotukeesi ja mahdolliseen asumistukeen, oli kyse sitten palkkatulosta tai yrittäjätulosta.

Opiskelijana voit harkita yrittäjyyttä joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Yksin toimiessasi saat tehdä päätökset itsenäisesti ja pitää kaikki tulot itselläsi. Yhdessä toimiessasi voitte kuitenkin täydentää toistenne osaamista, mutta myös jakaa vastuut, onnistumiset sekä haasteet.

Yrittäjyys voi avata opiskelijalle mahdollisuuden tavoitella omia unelmiaan ja luoda omaa polkuaan työelämässä.

Opiskelu ja yrittäjyys on siis mahdollista yhdistää, mutta on erittäin tärkeää tehdä perusteellista valmistelua ja varmistaa, että on tarvittava tieto yleisistä käytännöistä, ilmoituksista, mahdollisista luvista, velvollisuuksista ja oikeuksista. 

On helpompaa selvittää asioita etukäteen kuin joutua korjaamaan jotain jälkikäteen – neuvontaa saa uusyrityskeskuksista.

Päivitetty viimeksi marraskuu 6 2023