Osuuskunta

Osuuskuntien toimintaa säätelee Suomessa osuuskuntalaki, joka määrää omistuksesta, äänivallasta, hallinnosta ja varojen jaosta. Osuuskuntalaki ei ota kantaa luonnollisen henkilön statukseen osuuskunnassa.

Osuuskunnan erilaisia käyttötapoja on lukuisia ja se soveltuu eri toimialoille. Osuuskunnan tavoite on tuottaa jäsenilleen palveluita, jotka tukevat jäsenten taloutta ja sitä käytetään esimerkiksi henkilöjäsenten työn, palveluiden ja tuotteiden myyntiin. Jäsenet, eli omistajat, voivat olla henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja samassa osuuskunnassa voi olla kaikkia. Osuuskunnan perustamiseen riittää yksi perustaja eikä jäsenmäärälle ole ylärajaa. Osuuskunta on demokraattinen yhtiömuoto, jokaisella jäsenellä on yksi ääni, jota käytetään osuuskunnan kokouksessa. Siten jäsenen äänivaltaosuus riippuu jäsenten kokonaismäärästä. Jos osuuskunnassa on kymmenen jäsentä, jokaisen äänivalta kokouksessa on 10 %.

Työosuuskunnan jäsenen eläke

Työnanataja järjestää työeläkevakuutuksen ja pidättää työeläkemaksun jokaisesta palkastasi. Lue lisää täältä.

Työosuuskunnan jäsenen työttömyysturva

Työosuuskunnan jäsen voi saada soviteltua työttömyysetuutta, mikäli työllistyy vain osa-aikaisesti. Mikäli liittyy osuuskuntaan jäseneksi työllistyäkseen siinä, työttömän työnhakijan, joka nostaa työttömyysetuutta, on ilmoitettava siitä TE-toimistoon. Yleensä TE-toimistosta tulee selvityspyyntö, jossa selvitetään työsuhteen tunnusmerkkejä ja osuuskunnan omistajia.

Päivitetty viimeksi helmikuu 1 2021

X